ORDEN – METODEN

Konceptet ORDEN er udviklet af Malou Storm, Danmark. Det tager afsæt i tanker fra den skandinaviske arkitektur, den nordiske lethed og enkelhed, og et mindset omkring at hvis du forenkler dit liv så kan der skabes lette og store transformationer. Skandinavisk modernisme og designtradition er skabt til mennesker – med en filosofi om at skabe rum til mennesker og organisationer. Bygget til ligeværd, rummelighed, demokrati, brobygning og ekspansion.

ORDEN er en metode til at skabe balance i livet – i arbejdslivet og det levede liv. Det stimulerer til et balanceret arbejdsmiljø – både i de ydre fysiske rammer og i den indre personlige oplevelse af mening og formål.

Arbejdsmiljøt er afgørende for medarbejdernes trivsel og for hvorledes opgaverne løses. Det har betydning for motivationen og effektiviteten på arbejdspladsen og på kvaliteten og mængden af leverede resultater. Afhængig af opgaven i organisationen, vurderes det hvor stort et fokus der skal på være på hvert trin i ORDENs processen.

ORDENs metoden består af 5 trin:

  1. De 3 zoner
  2. Nudging
  3. Æstetik
  4. Stilhed
  5. Mening

Hvis du ønsker at få en uforpligtende snak om hvordan ORDEN kunne tænkes ind i jeres arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Mobil: 20 77 39 22

Mail: info@maloustorm.com