MIN MISSION 

Forenkle det komplekse og skabe faglig, organisatorisk og personlig trivsel

ORDEN - Malou Storm

I mine mange år som ansat konsulent og rådgiver i organisationer, mærkede jeg en længsel efter et balanceret arbejdsmiljø, med præg af enkelthed, lethed, mening, skønhed og retning mod et fælles bedste. Et ønske om at være en del af en organisation, et arbejdsliv, et liv og miljø – der føltes meningsfuldt, nærende og dejligt – et ORDENligt liv – med trivsel som omdrejningspunkt.

  • ORDEN i form af tilfredsstillende arbejdsgange – der bruger ressourcer på den smarteste måde
  • ORDEN i indretning – så alt har en plads og der er plads til alting
  • ORDEN i det enkle – at fokusere på alene at beholde det der tilfører værdi
  • ORDEN i nudging – at stimulere til en ønsket måde at arbejde på
  • ORDEN i det mentale niveau – stilhed, en følelse, en kontakt til intuitionen
  • ORDEN på det visuelle niveau – i form af æstetik og skønhed
  • ORDEN udenpå og indeni – trivsel i både mennesket og organisationen

Konceptet ORDEN er udviklet i Danmark. Det tager afsæt i tanker fra den skandinaviske arkitektur, den nordiske lethed og enkelhed, og et mindset omkring at hvis du forenkler dit liv så kan der skabes lette og store transformationer. Skandinavisk modernisme og designtradition er skabt til mennesker –  en ambition om at skabe rum til mennesker og organisationer. Bygget til ligeværd, rummelighed, demokrati, brobygning og ekspansion.

Professionelt betyder det at jeg nu i årevis har levet af at designe ORDEN i virksomheder og menneskers liv. Jeg har forløb med ledere og medarbejdere, leder projekter og faciliterer processer, med ORDEN som omdrejningspunkt – og med et balanceret, meningsfyldt og effektivt arbejdsmiljø for øje. Jeg er brobygger og oversætter mellem politikere, ledere og medarbejdere, så det bedst mulige fundament for dialog og forandring bliver skabt.  ORDEN forenkler det komplekse og skaber faglig, organisatorisk og personlig trivsel og effektivitet.

Privat bestræber jeg mig på et liv i lethed, nydelse, enkelhed og overblik. Et liv med mening og tid til familien og kærligheden.

For fuldt CV se LinkedIN profil her